ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท
สาส์นจากผู้บริหาร
ความเป็นมา
โรงงาน, สำนักงานสาขา, สำนักงานขาย
ข้อมูลบริษัท
ความเป็นมา
 
1950 เริ่มผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ขนาดเล็กในนามของโชวาเด็นกิ เซซาคุโช
1954 ได้รับอนุญาตผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม เริ่มดำเนินการผลิตพัดลมและเครื่องมือไฟฟ้า
1956 รวมบริษัทเป็นบริษัท โชวาเด็นกิ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านเยน
1964 ก่อสร้างโรงงานไดโตะในชินเดน คิตะมาชิ ไดโตะ แล้วเสร็จ
1969 ก่อสร้างโรงงานผลิตพัดลมในชินเดน คิตะมาชิ ไดโตะ แล้วเสร็จ
1974 ก่อสร้างโรงงานอิกะ และเริ่มดำเนินกิจการในนามของบริษัท โชวะ ฟุเรียวคุ คิไค จำกัด
1975 ได้รับการรับรองโรงงานตามมาตรฐาน JIS จากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (No. 574148)
1983 โรงงานไดโตะได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม โอซาก้าDaito
1985 ขยายโรงงานอิกะ เพิ่มระบบทดสอบ 300 kW และตู้ทนความร้อนสำหรับพัดลม
1988 ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ในโรงงานไดโตะแล้วเสร็จ
1989 ขยายต่อเติมโรงงานไดโตะ
1992 ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาโตเกียวแห่งใหม่แล้วเสร็จ
1997 ได้รับใบรับรองเครื่องหมาย CE สำหรับ Mistresa โรงงานไดโตะ
1998 ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขานาโกย่าแห่งใหม่แล้วเสร็จ
1999 โรงงานไดโตะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001
2000 โรงงานอิกะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001
2004 โรงงานไดโตะ / โรงงานอิกะ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001, ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่แล้วเสร็จ เปิดสำนักงานขายโอคายามะ
2008 ก่อสร้างสำนักงานขายแห่งใหม่ในคานาซาวะแล้วเสร็จ